:: Εταιρικό Προφίλ
:: Υπηρεσίες
:: Πελάτες
:: Δείγματα εργασιών
:: Στελέχη
:: Επικοινωνία
:: Home
:: English

τα στελέχη της
Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Μάκης Παπαγεωργίου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεωργία Αγγελοπούλου

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ξένια Ροδοθεάτου

MEDIA SPECIALIST
Universal Media Athens

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Μάκης Παπαγεωργίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιώργος Σκουφίτσας

 

Copyright © EXCESS ΜΕΠΕ 2003