:: Εταιρικό Προφίλ
:: Υπηρεσίες
:: Πελάτες
:: Δείγματα εργασιών
:: Στελέχη
:: Επικοινωνία
:: Home
:: English

Ιδρύθηκε το 1991

Φιλοσοφία της
είναι να υπερβάλλει τις δυνάμεις της και να δημιουργεί, υπεύθυνα και στον κατάλληλο χρόνο, αποτελεσματικές, για τους πελάτες της, διαφημίσεις και γενικότερα επικοινωνιακές ενέργειες.

Αποστολή της
είναι να μεγιστοποιεί την απόδοση των διαφημιστικών επενδύσεων των πελατών της, ώστε να ικανοποιούνται οι επιχειρηματικοί τους στόχοι.
Και όλα αυτά επιδιώκει να επιτυγχάνει μέσα από φιλικές και μακρόχρονες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Σε στελέχη της Excess
έχουν απονεμηθεί βραβεία του Φεστιβάλ Ελληνικής Διαφήμισης (ΦΕΔ), που οργανώνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ).

 

Copyright © EXCESS ΜΕΠΕ 2003